Retourvoorwaarden

Retourvoorwaarden

Bedenktijd en ontbindingsrecht
Als u een aankoop doet bij een web shop, krijgt u wettelijk 14 kalenderdagen bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag nadat uw order is geleverd. Deze periode geeft u de mogelijkheid het product te bekijken en de tijd om na te denken of u de order wilt houden of retourneren.Binnen de bedenktijd heeft u als koper het recht om, zonder opgave van reden, de koop te ontbinden.Suntown Europe bv biedt producten aan die op de huid gebruikt worden. Door de hoge eisen die Suntown Europe bv stelt aan hygiëne kunnen gebruikte geretourneerde producten niet meer als nieuw worden aangeboden. Daarom is een verzegeling aangebracht op de verpakking. Verwijdert u deze verzegeling dan vervalt de bedenktijd en het ontbindingsrecht. Om u toch de mogelijkheid te bieden het product te bekijken (voordat u de verzegeling verbreekt) kunt u via onze web shop contact opnemen met de voor u dichtstbijzijnde therapeut.

Het recht op ontbinding geldt niet wanneer u handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Niet-toegestane handelingen
Als koper mag u, met betrekking tot het product waarvan de koop ontboden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag u geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door Suntown Europe bv niet meer als nieuw kan worden aangeboden.

Welke handelingen niet toegestaan zijn, vindt u meestal in de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of op de website van de fabrikant. Zo mag u bijvoorbeeld niet verzegelingen, onderdelen of serienummers verwijderen.

Schadevergoeding door de koper
Indien u binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet u de schade vergoeden die daardoor is ontstaan.

Als koper kunt u de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.

Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Suntown Europe bv het recht op schadevergoeding.

Niet-retourneerbare producten
In principe geldt het recht op ontbinding niet voor:

  • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • producten voorzien van verzegeling wegens hygiëne, indien de koper de verzegeling heeft verbroken.

Annulering
Wilt u een nog niet ontvangen bestelling annuleren? Neemt u dan contact op met Suntown Europe bv via mail, dan annuleren wij kosteloos uw bestelling. Een eventuele, door ons ontvangen vooruitbetaling wordt meestal binnen enkele werkdagen (en uiterlijk binnen 14 dagen) teruggestort.

Retourneren binnen de bedenktijd
Wilt u een product binnen de bedenktijd na ontvangst retourneren? Neem dan de volgende actie:

Geef uw retouropdracht dan schriftelijk via e-mail of post door aan Suntown Europe bv.